СТУДИРАЈ СТОЧАРСТВО

(АНИМАЛНА ПРОИЗВОДЊА)

Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет

60 буџетских МЕСТА НА СТОЧАРСТВУ

Кандидати који полажу пријемни испит за студијски програм сточарство


Пријемни испит ће се одржати 02.07.2019. са почетком у 9:00 часова

Кандидати се окупљају испред сале С 31
Нова збирка задатака и информатор 2018/19


Оба издања могу се наћи у трафици поред портирнице

У информатору можете пронаћи податке о студијским програмима и условима за упис.

У збирци задатака се налазе питања која долазе у обзир на пријемном испиту.


Цене:

Информатор: 600 динара

Збирка задатака: 300 динара

Бесплатна припремна настава за полагање пријемног испита

Ha magyar nyelven szeretne érdeklődni az Állattenyésztő szakról és az Egyetemi felvételi vizsgáról, hívja fel a következő számot: 021/485-3498,

Kontak személy: Sifler-Zekic Heléna